SZKOŁA NAUK PRAKTYCZNYCH POŚWIĘCONA JEST PROCESOM SPOŁECZNYM, KTÓRE URUCHAMIA SZTUKA I ARCHITEKTURA. Z TEGO POWODU PROWADZONE W NIEJ ZAJĘCIA DOTYCZĄ BADAŃ SPOŁECZNYCH, DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH ANGAŻUJĄCYCH OSOBY ZWIĄZANE Z DANYM MIEJSCEM ORAZ PROJEKTOWANIA WARSZTATOWEGO. KAŻDE Z ZAGADNIEŃ JEST OMAWIANE OD STRONY PRAKTYCZNEJ I ĆWICZONE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH.

Program szkoły tworzą wykłady, warsztaty i ćwiczenia. Wykłady odnoszą się do zagadnień praktycznych związanych ze sztuką partycypacyjną i urbanistyką społeczną. Warsztaty i ćwiczenia uzupełniają tę wiedzę o kompetencje w zakresie inicjowania i prowadzenia pracy z mieszkańcami, badania funkcjonowania i zagospodarowania terenów wspólnych, a także projektowania w sposób angażujący użytkowników. Działania całego zespołu służą zmianie społecznej – zbudowaniu relacji w grupie sąsiedzkiej, która później zajmuje się sprawami swojego otoczenia.

Zajęcia prowadzone w 2018 r. będą dotyczyły znanego z działań Izy Rutkowskiej  “Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców” położonego pomiędzy ulicami: Mierniczą, Łukasińskiego, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej we Wrocławiu, na którym kilka lat temu pojawił się 7-metrowy jeż. Szkoła będzie realizowana w porozumieniu ze spółką Wrocławska Rewitalizacja, która przygotowuje się do przebudowy tego terenu. Program stworzyła Iza Rutkowska we współpracy z Pawłem Jaworskim.

Zajęcia będą prowadzili: Iza Rutkowska, Paweł Jaworski i Hugon Kowalski. Udział w nich jest bezpłatny.