Szkoła Nauk Praktycznych analizuje procesy społeczne, zainicjowane działaniami z pola sztuki i architektury. Prowadzi zajęcia interdyscyplinarne oparte na zdobywaniu wiedzy poprzez działania praktyczne.

Kadrę szkoły tworzą: artyści i teoretycy sztuki, socjolodzy oraz architekci – urbaniści skupieni wokół idei kształcenia praktycznego. Ich misją jest chęć zaangażowania młodych ludzi do aktywnego oddziaływania na tkankę miejską oraz przekazanie im obszernej wiedzy na temat sztuki partycypacyjnej, narzędzi socjologicznych i zagadnień urbanistycznych w odnowie obszarów miejskich.

Program stworzyli: artystka Iza Rutkowska oraz architekt Paweł Jaworski we współpracy z Ludwiką Ignatowicz, Agnieszką Wołodźko, Łukaszem Pancewiczem, Marcinem Jewdokimowem oraz Krzysztofem Łukomskim.

Jeśli jesteś studentem (albo absolwentem) kierunków projektowych, technicznych lub humanistycznych i jesteś chętny do działania – dołącz do nas!

Poszukujemy 20 osób wraz z którymi przejedziemy przez proces wyboru i pozyskiwania lokalu (pustostanu) na działalność szkoły. Wspólnie zaprojektujemy funkcjonalny układ pomieszczeń i wypracujemy projekt przebudowy.

Podczas weekendowych zjazdów realizować będziemy program szkoły składający się z wykładów wprowadzających oraz ćwiczeń. Każde z zagadnień omawiane będzie od strony praktycznej i testowane w trakcie procesu rewitalizacji. Pod lupę weźmiemy podwórko na warszawskiej Pradze.

Wykłady będą miały charakter otwarty, ćwiczenia skierowane są do grona uczestników wyłonionych w procesie rekrutacji. Ćwiczenia będą uzupełniały wiedzę teoretyczną o kompetencje w zakresie animacji, inicjowania i prowadzenia pracy z mieszkańcami, kreowania miejsc aktywności lokalnej w przestrzeniach zdegradowanych, badania funkcjonowania i zagospodarowania terenów wspólnych, a także projektowania w sposób angażujący wiedzę i kompetencje użytkowników.

Efektem półrocznej pracy całego zespołu będzie przygotowanie społecznie akceptowanego projektu przebudowy wspomnianego podwórka oraz zorganizowania grupy mieszkańców, która potrafi samodzielnie zarządzać jego realizacją.

Rekrutacja trwa od  10.05.2017, formularz będzie dostępny do 31.05.2017 r.

Wyniki naboru ogłoszone zostaną 05.06.2017 r. na stronie oraz fb projektu.

Zakwalifikowanych uczestników powiadomimy drogą mailową.

Formularz rekrutacyjny: SNP-formularz-rekrutacyjny.pdf

Szczegółowy regulamin projektu:
Regulamin Szkoły Nauk Praktycznych + Harmonogram.pdf

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@szkolanaukpraktycznych.pl