Idea powstania Szkoły Nauk Praktycznych zrodziła się w wyniku potrzeb zaobserwowanych podczas zeszłorocznych prac na jednym z praskich podwórek w Warszawie.

Pewnego dnia przy ul. Strzeleckiej 2/4/6 pojawił się Strażnik Podwórka, w postaci 8-metrowego jamnika. Instalacja zaprojektowana przez Izę Rutkowską miała sprzyjać integracji mieszkańców podwórka oraz generować zainteresowanie problemami architektoniczno-społecznymi. Jamnik wspomagał badania socjologiczne prowadzone przez Ludwikę Ignatowicz oraz zebranie podstawowych informacji niezbędnych do stworzenia projektu rewitalizacji podwórka, na którym skupił się Paweł Jaworski. Zebrane informacje oraz doświadczenia będą pogłębiane w kolejnym roku już we współpracy z uczniami Szkoły Nauk Praktycznych oraz mieszkańcami podwórka. Całość działań obserwowała grupa socjologów pod przewodnictwem Pawła Możdżyńskiego.

Projekt był finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i realizowany we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi.