POMYSŁ ZAŁOŻENIA SZKOŁY NAUK PRAKTYCZNYCH ZRODZIŁ SIĘ PODCZAS PRACY NA JEDNYM Z PODWÓREK W WARSZAWIE. STUDENCI PIERWSZEGO ROKU ZAJMOWALI SIĘ REALNYM PROBLEM ZWIĄZANYM Z INTEGRACJĄ MIESZKAŃCÓW I PRZEBUDOWĄ TEGO MIEJSCA, A PÓŹNIEJ UCZESTNICZYLI W JEGO ROZWIĄZYWANIU Z UŻYCIEM NARZĘDZI ARTYSTYCZNYCH, ANIMACYJNYCH, BADAWCZYCH I PROJEKTOWYCH.

Szkoła Nauk Praktycznych powstała w 2017 r. Program pierwszego roku studiów przygotowała Iza Rutkowska we współpracy z Pawłem Jaworski, a także Ludwiką Ignatowicz, Agnieszką Wołodźko, Łukaszem Pancewiczem, Marcinem Jewdokimowem oraz Krzysztofem Łukomskim.

Warszawa

Zajęcia prowadzone w Warszawie dotyczyły podwórka położonego pomiędzy ulicami: Strzelecką, Środkową, Stalową i Konopacką w dzielnicy Praga-Północ. Pracę w tym miejscu zainicjowało w 2016 r. pojawienie się Strażnika Podwórka, 8-metrowego jamnika. Instalacja zaprojektowana przez Izę Rutkowską była narzędziem do integracji mieszkańców oraz generowania zainteresowania problemami architektoniczno-społecznymi. Jamnik wspomagał badania socjologiczne prowadzone przez Ludwikę Ignatowicz oraz zbieranie podstawowych informacji o zagospodarowaniu terenu, na czym skupił się Paweł Jaworski. Całość działań obserwowała grupa socjologów pod przewodnictwem Pawła Możdżyńskiego. W 2017 r. studenci I roku Szkoły Nauk Praktycznych uczestniczyli w przygotowaniu Wystawy Rzeczy Ważnych, złożonej z przedmiotów, które zebrali od mieszkańców. Później byli zaangażowani w partycypacyjne tworzenie projektu przebudowy podwórka.

Prezentację dotyczącą działań w Warszawie możecie znaleźć tutaj.

Wrocław

Zajęcia prowadzone we Wrocławiu będą dotyczyły podwórka położonego pomiędzy ulicami: Mierniczą, Łukasińskiego, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej na Przedmieściu Oławskim. Iza Rutkowska rozpoczęła działania w tym miejscu w 2015 r. Mieszkańców integrowała za pomocą 7-metrowego jeża: najpierw brali udział w warsztatach z nim związanych, a później crowdfundingowo zbierali środki na wyjazd jeża i dzieci na kolonie do Ośrodka Rehabilitacji Jeży w Kłodzku. Po powrocie z wakacji Iza Rutkowska przygotowała konkurs dla mieszkańców, w którym mogli zgłaszać propozycje pożytecznych działań dla swoich sąsiadów. Zwyciężyła idea stworzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego, która połączyła autorów pozostałych pomysłów. Podczas dekorowania choinki bożonarodzeniowej nazwali swoje miejsce “Podwórkiem im. Wszystkich Mieszkańców” i zaczęli pracować na rzecz realizacji jednoczącej ich wizji. Wspólnie opracowali wstępną koncepcję przebudowy tego terenu, którą zgłosili do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie wygrali pomimo wielkiej mobilizacji w trakcie głosowania, ale niestrudzeni ponownie złożyli wniosek do WBO. Zdeterminowani mieszkańcy zwrócili się do spółki Wrocławska Rewitalizacja, która w imieniu Miasta Wrocław jest operatorem procesu rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Wrocławska Rewitalizacja włączyła opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórka do zakresu swoich prac i będzie koordynować działania zmierzające do przygotowania i realizacji inwestycji. Wykładowcy, studenci i mieszkańcy w 2018 r. będą uczestniczyć w opracowaniu tego dokumentu.

Prezentację dotyczącą działań we Wrocławiu możecie znaleźć tutaj.