Iza Rutkowska

Artystka, animatorka i menadżerka kultury, założycielka Fundacji Form i Kształtów. Współpracuje z samorządami miast, licznymi organizacjami pozarządowymi, domami kultury oraz instytucjami sztuki w Polsce i za granicą. Jej działania z pogranicza architektury, designu i performansu angażują społeczności lokalne i skupiają się na nadawaniu nowych form i kształtów przestrzeni publicznej.

Paweł Jaworski

Filozof i urbanista. Autor gminnych dokumentów planistycznych, koncepcji i analiz urbanistycznych, planów mobilności miejskiej oraz projektów przekształceń ulic miejskich, tworzonych metodą prototypowania urbanistycznego. Ekspert w zakresie rewitalizacji. Kurator wystaw poświęconych rozwojowi miast. Stały współpracownik kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

Hugon Kowalski
Architekt. Założyciel pracowni UGO architecture, asystent w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Za swój projekt dyplomowy „Porozmawiajmy o śmieciach” otrzymał jako pierwszy Polak prestiżową nagrodę Archiprix International Hunter Douglas Awards. Laureat 30 nagród, w tym wielu międzynarodowych. Jego projekty prezentowane były na wielu wystawach na świecie. Jako pierwszy Polak w historii został zaproszony do przygotowania indywidualnej wystawy na Biennale Architektury w Wenecji.
Ludwika Ignatowicz

Socjolog, pedagog. Na codzień zajmuje się konsultacjami społecznymi, animacją społeczności lokalnej, badaniami dotyczącymi lokalności, projektami rewitalizacyjnymi. Przygodę z działaniami rewitalizacyjnymi rozpoczęła na Pradze Północ już w 2011 r. gdzie razem z mieszkańcami współtworzyła podwórka.

Agnieszka Wołodźko

Artystka, kuratorka i badaczka kultury. Publikuje teksty o sztuce współczesnej, współpracowała m.in. z Magazynem Sztuki, była korespondentką Flash Art International. Jest autorką  dwóch książek fotograficznych: Japan 2002-2003. Photographic Diary (2005),  Czytając mury (2014). Obecnie przygotowuje do druku książkę Spotkania i mikroutopie. Sztuka partycypacyjna w Skandynawii. Jest prezeską fundacji Kultury ponad kulturą, kuratorką w galerii rum46 w Aarhus i członkinią zarządu miedzynarodowego Think Tank Transbaltic. Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi kurs Sztuka w przestrzeni publicznej dla studentów programu Erasmus. Mieszka i pracuje w Polsce i w Danii.

Łukasz Pancewicz

Urbanista, członek TUP i ISOCARP, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2002 r. praktykujący architekt-urbanista, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2013-2016 główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Obecnie, prowadzi pracownię a2p2 architecture & planning. Ekspert Instytutu Rozwoju Miast, specjalizuje się w zagadnieniach rewitalizacji miast i planowania. Od 2009 r. związany z PG i UG jako nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych. Współpracował z czasopismami „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Przegląd Urbanistyczny”, „Nowy Obywatel” jako krytyk i autor. W latach 2011-2012 uczestniczył w rocznym stażu na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Marcin Jewdokimow

dr socjologii, kulturoznawca. Swoją pasję – fotografię – wykorzystuje do swoich prac badawczych. Specjalizuje się w  socjologii wizualnej, którą wykorzystał w badaniach nad mieszkalnictwem i zamieszkiwaniem. Swoje badania opublikował w książce “Socjologia zamieszkiwania”. Obecnie jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką pamięci społecznej, przestrzeni. Adiunkt i wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Krzysztof Łukomski

Kurator nietypowych wystaw sztuki, reżyser wydarzeń artystycznych, redaktor i projektant wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki. Jest doktorem w Katedrze Intermediów UAP i wykładowcą w międzynarodowej szkole wzornictwa School of Form. Organizował i współorganizował kilkadziesiąt warsztatów i podróży artystycznych wykorzystujących metodologię TEAM.WORK – współpracy twórców. Interesuje się interdyscyplinarnością współczesnej kultury, immanentną rewolucją wpisaną w dziedzinę edukacji artystycznej i psychologią recepcji sztuki, pracuje na stykach sztuki i designu. Gdy nie pracuje, podróżuje po świecie.