24.06.2017 SO 10:00-16:00
25.06.2017 ND 10:00-12:00

spotkanie organizacyjne i integracyjne dla uczestników: prezentacja założeń projektu, planu warsztatów, wykład wprowadzający

od 26 czerwca do 28 lipca

wizje lokalne w poszukiwaniu pustostanu – nowej siedziby szkoły, wybór miejsca, przygotowywanie i wykonanie projektu przebudowy wraz ze stworzeniem dokumentacji projektowej

08.07 SO 10:00-12:30, 13:30-16:00
09.07 ND 10:00-12:00, 13:00-16:00

blok zajęciowy (wykład oraz ćwiczenia): Sztuka partycypacyjna i dobre praktyki urbanistyczne na świecie, prowadzenie: Agnieszka Wołodźko, Łukasz Pancewicz. Ćwiczenia poprowadzi Iza Rutkowska

15.07 SO 10:00-12:30, 13:30-16:00
16.07 ND 10:00-12:00, 13:00-16:00

blok zajęciowy (wykład oraz ćwiczenia): Socjologiczne metody animacji społeczności lokalnej  Prowadzenie: Ludwika Ignatowicz,  Marcin Jewdokimow. Ćwiczenia poprowadzi Iza Rutkowska

22.07 SO 10:00-12:30, 13:30-16:00
23.07 ND 10:00-12:00, 13:00-16:00

blok zajęciowy (wykład oraz ćwiczenia). Praktyki abstrakcyjne. Prowadzenie: Krzysztof Łukomski. Ćwiczenia poprowadzi Iza Rutkowska

29.07 SO 14:00-20:00

inauguracja nowej siedziby szkoły, planowanie spotkań z mieszkańcami podwórka przy ul. Strzeleckiej w Warszawie

Od 01.08 do 11.08

spotkania z mieszkańcami podwórka

opracowanie zakresu i metod obserwacji i badań, budowanie scenografii – testowanie przestrzeni i zaproponowanych zmian na podwórzu

23.09 SO 10:00-16:00
30.09 SO 10:00-14:00

podsumowanie obserwacji i badań

Od 7.10 do 25.11

warsztaty dotyczące opracowania projektu artystycznego i architektonicznego i ich wdrożenie z mieszkańcami podwórka, podsumowanie projektu