14–15.04.2018 SO–ND

spotkanie integracyjne dla studentów Szkoły

21.04.2018 SO 10:00–16:00
22.04.2018 ND 10:00–16:00
28.04.2018 SO 10:00–16:00
29.04.2018 ND 10:00–16:00

wizyty u mieszkańców podwórka

12.05.2018 SO 10:00–16:00

budowanie relacji z mieszkańcami i planowanie wspólnych działań

19.05.2018 SO 10:00–16:00
26.05.2018 SO 10:00–16:00
02.06.2018 SO 10:00–16:00
09.06.2018 SO 10:00–16:00

przygotowanie wydarzenia integracyjnego i opracowanie makiety podwórka

30.06.2018 SO 10:00–20:00

wydarzenie integracyjne stworzone z mieszkańcami

lipiec

spotkanie z mieszkańcami na temat przebudowy podwórka

lipiec–sierpień

praca nad wytycznymi do projektu przebudowy podwórka, w tym wizyty u mieszkańców

sierpień

prezentacja wytycznych projektowych mieszkańcom